Zmelkoow
( Koper - Južni jogurt ) Šit rok

Zmelkoow & DNT

Shape CD Primitivc PRIM 6021/3, 1997

1. Klub ljudi z resnimi težavami 4.19
2. Pljuvam skozi okno 4.30
(Radioedit)*
3. Pljuvam skozi okno 7.10
(Nežen m.i.x.)*

*

rekiks by Danger noise team
( Glava, Zox, Tommy)