Zmelkoow
( Koper - Južni jogurt ) Šit rok

Zmelkoow - Napačen planet

3"CD  Primitivc 1996

1. Napačen planet 4.01
2. Napačen planet 4.01
(vokal muca papala version)

Zmelkoow o:
3. Zmelkoow 0.19
4. začetkih 0.59
5. glasbi 0.56
6. snemanju 0.35
7. napačnem planetu0.39
8. efektih 0.48
9. Napačen planet 4.01
(pozdrav iz galaksije Južni Jogurt)

producado & zmixado
Andrea F.